GR | EN ---E BIENNALE----

  Óõíáõëßá ôçò Galina Chistiakova óôï Âõæáíôéíü Ìïõóåßï  
 

Πρüγραμμα με Ýργα Ρþσων συνθετþν του 20ου αιþνα (Σοστακüβιτς, Προκüφιεβ, Σεντρßν, ΣκριÜμπιν, Στραβßνσκι) θα παρουσιÜσει σε προσωπικÞ συναυλßα στις 12 Ιουλßου και þρα 21:00 η Ρωσßδα πιανßστα Γκαλßνα Τσιστιακüβα.

Η συναυλßα διοργανþνεται στο πλαßσιο της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης και θα πραγματοποιηθεß στο αßθριο του Βυζαντινοý Μουσεßου σε αισθητικü διÜλογο με την εικαστικÞ εγκατÜσταση Μαýρα ΠουλιÜ του Βαντßμ ΖαχÜροφ.
Η νεαρÞ Ρωσßδα μουσικüς θα παρουσιÜσει στο κοινü της Θεσσαλονßκης μερικÜ απü τα σημαντικüτερα αριστουργÞματα της πιανιστικÞς τÝχνης του 20ου αιþνα, αξιοποιþντας την ποικιλßα του ýφους του καθενüς απü τους συνθÝτες που επÝλεξε να παρουσιÜσει. Απü Ýργα που αφιÝρωσαν ο Σοστακüβιτς και ο Σεντρßν στα παιδιÜ μÝχρι το αποκορýφωμα της μουσικÞς επανÜστασης που παρουσßαζε στις αρχÝς του 20ου αιþνα ο ΣεργκÝι ΝτιÜγκιλεφ στο Παρßσι, τον περßφημο Πετροýσκα του Στραβßνσκι. Απü τις σκοτεινÝς ΠαραισθÞσεις του Προκüφιεφ μÝχρι το γνωστüτατο αριστοýργημÜ του Montecchi i Capuleti. Απü την παρουσßαση αυτÞ δεν θα μποροýσε να απουσιÜζει Ýνας απü τους γνωστüτερους Ρþσους συνθÝτες, το Ýργο του οποßου σηματοδüτησε το ρεπερτüριο της μουσικÞς για πιÜνο, ο Α. ΣκριÜμπιν.
Η Γκαλßνα Τσιστιακüβα γεννÞθηκε στη Μüσχα και απü Ýνδεκα ετþν Üρχισε να εμφανßζεται ως πιανßστα στη σκηνÞ πολλþν απü τις σημαντικüτερες αßθουσες συναυλιþν του κüσμου. ¸χει παßξει ως σολßστ (μüνη της Þ με ορχÞστρα) στη Γαλλßα, τη Γερμανßα, την Αυστρßα, την Πολωνßα, τη Φινλανδßα, την Τσεχßα, το Μονακü, την Ιταλßα, την Ιαπωνßα κ.α. Εßναι μαθÞτρια του περßφημου Ρþσου πιανßστα ΜιχαÞλ ΒοσκρεσÝνσκι και Ýχει διακριθεß σε διεθνεßς διαγωνισμοýς (Ρωσßα, Γερμανßα, ΕλλÜδα, Ιταλßα, Ουκρανßα κ.α.).
Στη Θεσσαλονßκη, η Γκαλßνα Τσιστιακüβα εμφανßζεται για πρþτη φορÜ, και αυτü εßναι για την ßδια Ýνα πολý σημαντικü γεγονüς, μßα προσωπικÞ και πνευματικÞ αναζÞτηση, μßα επιστροφÞ στις ρßζες της, αφοý οι πρüγονοß της μετανÜστευσαν στη Ρωσßα απü την Θεσσαλονßκη, σχετικÜ πρüσφατα, κατÜ την περßοδο του ΜεσοπολÝμου.

 
 
   
 
     

 powered by Lizzard Active Media © 2007    

Optimized for Internet Explorer :: Best view 1024x768