GR | EN ---E BIENNALE----

  ¸íáñîç êáé åãêáßíéá Ýêèåóçò "¶ëëïé Ôüðïé"  
  ΣÞμερα, Τρßτη 11 Σεπτεμβρßου στις 20:30, εγκαινιÜζεται η Ýκθεση του αρχιτÝκτονα και επιμελητÞ Απüστολου Καλφüπουλου "¶λλοι Τüποι" στο Κτßριο των Παλαιþν Ψυγεßων του ΟΛΘ.

Η Ýκθεση στηρßζεται στην ιδÝα του επιμελητÞ της Ýκθεσης, αρχιτÝκτονα και διδÜσκοντα στο ΤμÞμα Αρχιτεκτüνων του ΑΠΘ, Απüστολου Καλφüπουλου και Ýπεται ενüς διÞμερου εντατικοý workshop (19-20 Μαρτßου) με συζητÞσεις, παρουσιÜσεις, επιτüπου επισκÝψεις, καταγραφÝς και δρÜσεις. ΚατÜ τη διÜρκεια του εργαστηρßου σχηματßστηκαν ομÜδες των δýο ατüμων (1 αρχιτÝκτονας + 1 καλλιτÝχνης) και σε κÜθε ομÜδα ανατÝθηκε μßα απü τις 10 ετεροτοπßες, ενþ τα μÝλη της ομÜδας επÝλεξαν τον τρüπο που δοýλεψαν.

Η Ýκθεση θα διαρκÝσει μÝχρι τις 11 Οκτωβρßου.
 
 
   
 
     

 powered by Lizzard Active Media © 2007    

Optimized for Internet Explorer :: Best view 1024x768