GR | EN ---E BIENNALE----

  Åãêáßíéá 3çò ÐáéäéêÞò ÌðéåíÜëå  
 

Εγκαßνια: 24 Απριλßου,20:30
Χþρος: ΠινακοθÞκη Εταιρεßας Μακεδονικþν Σπουδþν
ΔιÜρκεια Ýκθεσης: 25 Απριλßου-17 Ιουνßου 2007

Το Κρατικü Μουσεßο Σýγχρονης ΤÝχνης δε θα μποροýσε να αφÞσει Ýξω απü το πρüγραμμÜ της, τους μικροýς φßλους, και στο πλαßσιο αυτü εντÜσσει την 3η ΠαιδικÞ ΜπιενÜλε στο πρüγραμμα των παρÜλληλων εκδηλþσεων της ΜπιενÜλε, που θα εγκαινιαστεß την ΤετÜρτη 25 Απριλßου, στις 20:30, στον χþρο της ΠινακοθÞκης της Εταιρεßας Μακεδονικþν Σπουδþν (Νικ. Γερμανοý 4) και θα διαρκÝσει μÝχρι τις 17 Ιουνßου.
Το Μουσεßο και Ακαδημßα ΠαιδικÞς ΤÝχνης της ΞÜνθης διοργανþνει και παρουσιÜζει κÜθε δυο χρüνια απü το 2000 την Παγκüσμια ΜπιενÜλε ΠαιδικÞς ΤÝχνης. Στη φετινÞ διοργÜνωση παιδιÜ απü 4-17 ετþν απ üλο τον κüσμο κλÞθηκαν να δημιουργÞσουν μÝσα απü Ýνα θÝμα βασισμÝνο τüσο στην αρχαßα ελληνικÞ φιλοσοφßα üσο και στη γεωμετρßα. Αφετηρßα για τη δημιουργßα των παιδιþν στÜθηκε μια αναφορÜ του ΠλÜτωνα για την αληθινÞ τÝχνη. ΣυγκεκριμÝνα, αναφÝρει üτι η αληθινÞ τÝχνη εßναι φτιαγμÝνη απü γεωμετρικÜ σχÞματα και καθαρÜ χρþματα. ΜÝσα λοιπüν απü αυτÞ την ιδÝα τα παιδιÜ του κüσμου δημιοýργησαν με üλη την αγÜπη και τη δεξιοτεχνßα της φαντασßας τους αριστουργÞματα. Με γεωμετρικÜ σχÞματα και γραμμÝς, εικüνες αφηρημÝνες Þ συμβολικÝς, σε τüνους 2 Þ 3 βασικþν χρωμÜτων, αποδßδονται Ýννοιες οι οποßες απαντþνται σε αρχÝτυπα κÜθε δημιουργßας, γραφÞς και αριθμοý. ¸τσι xωρßς την καθοδÞγηση γονÝων Þ δασκÜλων τα παιδιÜ αποτýπωσαν Ýνα κομμÜτι της πραγματικüτητÜς τους για να το μοιραστοýν μαζß μας. ΑυτÞ την αγνÞ εικαστικÞ δρÜση αγκαλιÜζει και η 1η Biennale της Θεσσαλονßκης και εντÜσσει την 3η ΠαιδικÞ Biennale στο πρüγραμμα των παρÜλληλων εκδηλþσεων της.

Πληροφορßες για το κοινü
Γραμματεßα Κ.Μ.Σ.Τ: Τ:2310 589140-142, Φ:2310 600123 info@greekstatemuseum.com
ΠινακοθÞκη Εταιρεßας Μακεδονικþν Σπουδþν Τ:2310 238601
Μουσεßο και Ακαδημßα ΠαιδικÞς ΤÝχνης Τ: 25410 78109

 
 
   
 
     

 powered by Lizzard Active Media © 2007    

Optimized for Internet Explorer :: Best view 1024x768