GR | EN ---E BIENNALE----

  ¸íáñîç "ÖåóôéâÜë Ìõóôçñßïõ"  
 

¸ναρξη: 26 Απριλßου
Χþρος: ΠανεπιστÞμιο Μακεδονßας
ΔιÜρκεια φεστιβÜλ: 26-30 Απριλßου 2007

Μßα συνωμοσßα φοιτητþν του τμÞματος ΜουσικÞς ΕπιστÞμης και ΤÝχνης Πανεπιστημßου Μακεδονßας, της ΣχολÞς Καλþν Τεχνþν Α.Π.Θ. και πολλþν Ýκτακτων συμμετοχþν εßναι το ΦεστιβÜλ Μυστηρßου, που εντÜσσεται στο ταυτüχρονο πρüγραμμα της 1ης ΜπιενÜλε Σýγχρονης ΤÝχνης Θεσσαλονßκης καιπουθα πραγματοποιηθεß απü 26 -30 Απριλßου, στο ΠανεπιστÞμιο Μακεδονßας.

Πληροφορßες για το κοινü
Γραμματεßα Κ.Μ.Σ.Τ: Τ:2310 589140-142, Φ:2310 600123 info@greekstatemuseum.com
ΠανεπιστÞμιο Μακεδονßα Τ:2310 891225

 
 
   
 
     

 powered by Lizzard Active Media © 2007    

Optimized for Internet Explorer :: Best view 1024x768